Przeskocz do treści

W dniu 17 lutego odbyła się IX Konferencja Pszczelarska w Szynwałdzie.

Konferencja rozpoczęła się wręczeniem odznaczeń zasłużonym pszczelarzom.

Podczas konferencji wykład na temat innowacji w gospodarce pasiecznej w warunkach zmian klimatu wygłosił prof. Krzysztof Olszewski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Wykładowca w dużym stopniu podkreślił coraz większe problemy w skutecznej walce z warrozą.

W trakcie przerw licznie zgromadzeni pszczelarze mogli skorzystać z obecności wystawców sprzętu pszczelarskiego i dokonać jego zakupu.

IX Konferencja Pszczelarska w Szynwałdzie

Zdjęcie 1 z 12

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach przy współpracy z Wojewódzkim Związkiem Pszczelarzy w Krakowie organizuje XXVIII Wojewódzką Konferencję Pszczelarską w Karniowicach. Odbędzie się ona w sobotę, 24 lutego 2024 r.

Pogórski Związek Pszczelarzy w Tarnowie organizuje wyjazd autokarowy na Konferencję. Osoby zainteresowane wyjazdem proszone są o kontakt telefoniczny pod nr tel.: 14-629-60-31 lub mailowy biuro@pgzptarnow.pl z biurem PgZP.  Koszt wyjazdu ok. 60,00 zł.

Pogórski Związek Pszczelarzy w Tarnowie zastrzega sobie możliwość odwołania wyjazdu autokarowego w przypadku małej liczby osób zainteresowanych wyjazdem.

W dniach 26 - 28 stycznia odbył się pierwszy turnus szkolenia realizowanego przez Pogórski Związek Pszczelarzy w Tarnowie w ramach interwencji I.6.1 „Interwencja w sektorze pszczelarskim – wspieranie podnoszenia poziomu wiedzy pszczelarskiej”.

Uczestnicy szkolenia z zainteresowaniem wysłuchali wykładów Alberta Radwana, Elżbiety Szeligi, Jerzego Samborskiego, Ewy Waś oraz Dariusza Tepera.

Dom Pszczelarza w Kamiannej, który już po raz kolejny gościł pszczelarzy naszego Związku, jest niepowtarzalnym miejscem, gwarantującym zarówno możliwość zdobywania wiedzy pszczelarskiej jak i odpoczynku od codziennych obowiązków.

Już w dniach 1 - 3 marca odbędzie się drugi turnus szkolenia. Osoby zainteresowane udziałem proszone są o kontakt z biurem Związku.

Do biura PgZP wpłynęła z Polskiego Związku Pszczelarskiego oferta ubezpieczenia OC od użądleń. Suma ubezpieczenia wynosi 20 000,00 zł na jeden wypadek ubezpieczeniowy i 40 000,00 zł na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. Składka ubezpieczeniowa w porównaniu do zeszłego roku pozostała na tym samym poziomie i wynosi 7,00 zł (słownie: siedem zł 00/100) od jednej pasieki, przy czym za jedną pasiekę przyjmuje się pasiekę liczącą do 50 rodzin pszczelich. Jeśli na jednym pasieczysku znajduje się więcej rodzin, to każde kolejne rozpoczęte 50 rodzin traktowane jest jako kolejna pasieka. Ponadto rodziny pszczele znajdujące się na różnych pasieczyskach traktowane są jako oddzielne pasieki, mimo, że liczba rodzin na każdym z nich może być niewielka. Ponadto istnieje możliwość ubezpieczenia produktu. Składka w bieżącym roku wynosi 15,00 zł (słownie: piętnaście zł 00/100) niezależnie od ilości posiadanych rodzin pszczelich.

Wszystkie szczegółowe informacje dostępne są u prezesów Kół.

Ogólne warunki ubezpieczenia dostępne są tutaj.